SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

* Çalışma ortamlarımızı, çevre kazalarını/kirliliğini engelleyecek şekilde düzenlemek veya tasarlamak,
* Ürün ve hizmet kaynaklı her türlü atığı kaynağında yok etme, geri dönüştürme ve geri kazandırma oranlarını arttırmak,
* Temiz üretim teknolojilerini kullanmak ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile kaynakları etkin kullanarak enerji tüketimini ve atık miktarını azaltmak,
* Inovatif düşünce, farkındalık ile ilgili çalışmaları arttırarak çevre dostu bir yaklaşım sağlamak,
* Çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile kaynakları etkin kullanarak enerji tüketimini ve atık miktarını azaltmak,

* Kurulan Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde, tüm çalışanlarımızla işbirliği yaparak onlara bu bilinci aşılamak,
* Çevrenin ve hiçbir canlı türünün ürün ve hizmet alanımızdan olumsuz etkilerinin olmamasını sağlamak,

Tüm bunları ve benzer ilkeleri ′ Sürdürülebilirlik′ kapsamı altında bulunduğumuz noktadan her zaman daha ileriye taşıyarak çevre bilincini Plasmot olarak yerine getirmekteyiz.